สพป.ตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ณ โรงเรียนบ้านเนินตาล

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 พร้อมทั้งให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมห้องเรียน โดยเน้นย้ำในเรื่องการอ่านออก เขียนได้ ความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา รับทราบปัญหา ให้ข้อเสนอแนะ โดยมี นายชนก ประทุมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านเนินตาล อ.คลองใหญ่ จ.ตราด