สพป.ตราด ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายลุ่มแม่น้ำตราด

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ดร. พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดได้มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายลุ่มแม่น้ำตราด จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านท่าประดู่ โรงเรียนบ้านบางปรง โรงเรียนวัดบางปรือ และโรงเรียนวัดคลองขุด เพื่อให้กำลังใจ เยี่ยมชม และรับฟังแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้พร้อมใน 4 มิติ ทั้งด้านผู้บริหาร ครู นักเรียน และโรงเรียน