ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปี พ.ศ 2566

ประกาศผลพื้นที่พิเศษ