สพป.ตราด รับรายงานตัวผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3/2566)

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รับรายงานตัวผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3/2566) จำนวน 12 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน และรองผู้บริหารสถานศึกษา 11 คน โดยเวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี พร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด