สพป.ตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัว

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัว โดยได้นิเทศ และติดตาม การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2566 โดยเน้นย้ำในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา รับทราบปัญหา ให้ข้อเสนอแนะ โดยมี นายจตุพร ทั่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว อ.เขาสมิง จ.ตราด