สพป.ตราด เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธาน ณ วัดพญาภู ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน