คณะกรรมการเครือข่ายปฏิบัติการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำอำเภอแหลมงอบ ลงพื้นที่เฝ้าระวังเหตุและเสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางวาทินี พุกนุช ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการเครือข่ายปฏิบัติการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำอำเภอแหลมงอบ ลงพื้นที่เฝ้าระวังเหตุและเสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือและเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนภายนอกสถานศึกษา และเป็นการตรวจพื้นที่สุ่มเสียง ณ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด