สพป.ตราด จัดกิจกรรมเฝ้าระวังเหตุและเสริมสร้างความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฝ้าระวังเหตุและเสริมสร้างความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือและเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนภายนอกสถานศึกษา และออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสม ระหว่างวันที่ 24 – 29 พฤศจิกายน 2566 ในเขตอำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ อำเภอคลองใหญ่ และอำเภอแหลมงอบ พร้อมปล่อยขบวนรถ ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด โดยมี นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม