สพป.ตราด รับรายงานตัวผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รับรายงานตัวผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำนวน 2 คน โดยเวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี พร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด