ประชุมอบรมการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรม

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมอบรมการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรม โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก โรงเรียนวัดท่าหาด โรงเรียนบ้านจัดสรร และโรงเรียนบ้านมะนาว โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนวัดสลักเพชร หลังจากที่อบรมแล้วจะได้นำไปใช้ในการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในโอกาสต่อไป ณ โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก