สพป.ตราด ประชุมกลั่นกรองการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด