สพป.ตราด ประชุมชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area Base) จากการมีส่วนร่วมมุ่งสู่คุณภาพและความสุขที่ยั่งยืน “ผอ.เขต พบผู้บริหารด้วยกระบวนการ PLC”

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area Base) จากการมีส่วนร่วมมุ่งสู่คุณภาพและความสุขที่ยั่งยืน “ผอ.เขต พบผู้บริหารด้วยกระบวนการ PLC” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด