สพป.ตราด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) มิตรภาพที่ 100

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 ดร.พิจิตร พรหมจารย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจชมรมจิตอาสาลูกจ้างประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด จัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีรั้วโรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) มิตรภาพที่ 100 โดยได้รับการสนับสนุนสีจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด มอบโดย นายคราวุธ หงษ์วิเศษ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ช่วยกันทาสีรั้วโรงเรียน และปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม และปลอดภัย โดยมี นางจันทร์จิรา อนัตตา วิภาตนาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) มิตรภาพที่ 100