ผอ.สพป.ตราด ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ชุดที่ 63 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 โดยมี นายคราวุธ หงษ์วิเศษ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด