รอง ผอ.สพป.ตราด เปิดการชุมนุมรอบกองไฟ และร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี การศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอเมืองตราด และอำเภอคลองใหญ่

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ และร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี การศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอเมืองตราด และอำเภอคลองใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะทำให้ลูกเสือ – เนตรนารี ได้แสดงออกถึงความรักสามัคคี และทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีโรงเรียนเข้าค่ายพักแรม ฯ จำนวน 9 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดสะพานหิน โรงเรียนวัดแหลมหิน โรงเรียนบ้านคลองประทุน โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม โรงเรียนคลองขวาง โรงเรียนบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย 3) โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์ และโรงเรียนบ้านคลองจาก ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด