สพป.ตราด จัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นางกรวรรณ ประดลชอบ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 11 ศูนย์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด