รองฯ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอบ่อไร่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอบ่อไร่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬา ฝึกความมีวินัย การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด