สพป.ตราด เปิดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศอุปถัมภ์)

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ซึ่งจัดกิจกรรมวางรากฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้เด็กวัยอนุบาลที่มีอายุระหว่าง 3-6 ปี ส่งเสริมให้เด็กมีความกระตือรือร้น กล้าคิด ช่างสังเกต รู้จักตั้งคำถามพร้อมกับค้นหาคำตอบเปรียบเทียบ โดยมี นางสาวกิ่งแก้ว บริรักษ์ศุภกร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศอุปถัมภ์) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศอุปถัมภ์)