สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2566

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2566 โดยมี นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด