สพป.ตราด ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2566 หนองบัวเกมมหาสนุก ณ สนามหน้าโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 08.20 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2566 หนองบัวเกมมหาสนุก เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมี นางเกสร สกุลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬา ณ สนามหน้าโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)