ผอ.สพป.ตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าประดู่

วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางสาวศศิวิมล จุลศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าประดู่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายนอกภายใน การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยมี นางสาวลักขณา รัชยาว ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านท่าประดู่