สพป.ตราด ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐาน ระดับเพชร ปีที่ 2 โรงเรียนคลองขวาง

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2567 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมคณะกรรมการประกอบด้วย นายวุฒิวัฒน์ อินทสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสูง นางวาทีนี พุกนุช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางชุติกาญจน์ มัดถาปะโท ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐาน ระดับเพชร ปีที่ 2 โรงเรียนคลองขวาง โดยมี นางพักตร์วิไล ชำปฏิ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ