คณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยมี นายธนะชัย อุปริรัตน์ ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วย ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด คณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เพื่อให้การบริหารงานบุคคลใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอนาคตภาพการพลิกโฉมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด