สพป.ตราด จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด