สพป.ตราด ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ อบจ.ตราด

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นางวาทินี พุกนุช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางกิจนา เมืองซอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางกรวรรณ ประดลชอบ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี และนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด กล่าวรายงาน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น มีการมอบรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดตราด การแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียน เครื่องเล่นเป่าลมให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนาน การจัดซุ้มของหน่วยงานต่างๆ มีการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และของรางวัลแจกอีกมากมาย #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด