สพป.ตราด ร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางวาทินี พุกนุช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / นางนารถฤดี จามลิกุล ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ / นางสุเพ็ญพัฒน์ ศรีดี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meetting โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด