สพป.ตราด จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด