สพป.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี 2567 จังหวัดตราด

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้นางวาทินี พุกนุช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี 2567 จังหวัดตราด โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ ลานหน้าตลาดศูนย์การค้าเทศบาลเมืองตราด