สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการ Coaching ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการ Coaching ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน ๕ โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนวัดพนมพริก โรงเรียนวัดแหลมกลัด โรงเรียนวัดตะกาง โรงเรียนวัดดินแดง และโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ โดยการวิพากษ์แผน 1 ปีก่อนนำไปใช้จริง พร้อมจัดประชุมโค้ชชิ่ง ณ โรงเรียนวัดตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด