สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการให้คำปรึกษา Coaching Team เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมคณะกรรมการให้คำปรึกษา Coaching Team เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองบอน โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา และโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ โดยการวิพากษ์แผน 1 ปีก่อนนำไปใช้จริง ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด