สพป.ตราด พร้อมคณะกรรมการให้คำปรึกษา Coaching Team นางสาวพุธสดี พึ่งผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเบ้า

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางจิราพร ทองภักดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมคณะกรรมการให้คำปรึกษา Coaching Team นางสาวพุธสดี พึ่งผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเบ้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบางเบ้า อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด