สพป.ตราด ร่วมเสวนา “รังสรรค์ปัญญาปฏิบัติ เรียนรู้และลงมือทำ” สั่งสมเป็นปัญญาปฏิบัติ นำสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ต่อยอดให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง”

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ดร พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นางสาวนันทิยา บัวตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสลักเพชร และนายเทอดศักดิ์ แสบงบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ ร่วมวงเสวนา “รังสรรค์ปัญญาปฏิบัติ เรียนรู้และลงมือทำ” สั่งสมเป็นปัญญาปฏิบัติ นำสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ต่อยอดให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง” ณ โรงเรียนบ้านกระถุน อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีษะเกษ