สพป.ตราด ร่วมพิธีเปิดผ้าแพรคลุมรูปเหมือนสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคตฺโต) และรับมอบ “อาคาร 84 ปี สมเด็จพระวันรัต” โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ เป็นประธานในพิธีเปิด และรับมอบ “อาคาร 84 ปี สมเด็จพระวันรัต”

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมพิธีเปิดผ้าแพรคลุมรูปเหมือนสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคตฺโต) และรับมอบ “อาคาร 84 ปี สมเด็จพระวันรัต” โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ เป็นประธานในพิธีเปิด และรับมอบ “อาคาร 84 ปี สมเด็จพระวันรัต” จากพระธรรมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม / เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้ คณะสงฆ์ ตลอดจนนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีดังกล่าว ณ โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)