สพป.ตราด ร่วมประชุมมอบแนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเขตตรวจราชการที่ 8 และเขตตรวจราชการที่ 9

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมประชุมมอบแนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเขตตรวจราชการที่ 8 และเขตตรวจราชการที่ 9 โดยมี นางสาววันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค 8 รักษาราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมจันทนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี