รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีเครือข่าย ลานเพลิน PLAY&LEARN โรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาบ้านแหลมทองหลาง

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเวทีเครือข่าย ลานเพลิน PLAY&LEARN โรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาบ้านแหลมทองหลาง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้หาประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากนิทรรศการวิชาการ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ต่อไป