ผอ.สพป.ตราด ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียนในการแข่งขัน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และบุคลากรในสังกัด เยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียนในการแข่งขัน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณสนามแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สนามวัดหนองบัว และสนามค่ายลูกเสือจังหวัดตราด