ผอ.สพป.ตราด เปิดงาน“สานสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน” ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลตราด

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดงาน “สานสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน” ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลตราด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลตราด