สพป.ตราด ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียนในการแข่งขัน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 วันที่สาม

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ นางอินทิรา บุญวาที ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และบุคลากรในสังกัด เยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียนในการแข่งขัน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 วันที่สาม ณ บริเวณสนามแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สนามโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ และสนามโรงเรียนอนุบาลตราด