สพป.ตราด ร่วมงานตลาดนัดวิชาการ (Academic Matter Fair) ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมโรงเรียนสีฟ้าต้นแบบ ซื้อได้-ขายเป็น

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดวิชาการ (Academic Matter Fair) ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมโรงเรียนสีฟ้าต้นแบบ ซื้อได้-ขายเป็น โดยมี นายสังคม จิตนาวสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและนักเรียนร่วมสร้างสรรค์ผลงานอย่างหลากหลาย นักเรียนมีความชื่นชอบ ฝึกให้นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ของตน ที่มีอยู่สามารถนำกลับมาจำหน่ายได้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (โดมฝั่งประถม) โรงเรียนอนุบาลตราด