คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ลงพื้นที่ประเมินฯ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะกูด

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประธานการประเมิน พร้อมด้วย นางอินทิรา บุญวาที ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะกูด จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายชูสกุล คำขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว นางวริฐา บมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเจ้า และนางณิฐวรา ศรีวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) โดยมี นางนิกร ผงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะกูด ร่วมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านคลองเจ้า