สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตัวชี้วัด ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตัวชี้วัด ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย นายอรุณ น้อยสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน นายนัฐพล นพเก้า ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา และนายธนกฤต เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล ให้คำปรึกษากับ นางสาวสายน้ำ จุลเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน นางฐิติชญา ธนวิทยไพศาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา และนายสิทธิชัย วรอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ โดยให้คำปรึกษาด้วยการสนทนากลุ่ม ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด