สพป.ตราด ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประธานการประเมิน พร้อมด้วย นางอินทิรา บุญวาที ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นางกิจนา เมืองซอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย นายสุรศักดิ์ มณีขำ ผอ.รร.ชุมชนวัดบ่อไร่ นางสาวบุศรินทร์ กลีบสุข ผอ.รร.อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ นายอิสระพงษ์ ลออภักตร์ ผอ.รร.บ้านสระใหญ่ นางกาญจนาภรณ์ วิรุจน์วรชัย ผอ.รร.บ้านด่านชุมพล นายสมัชชา จันทร์แสง ผอ.รร.ชุมชนบ้านตากแว้ง น.ส.อาฑิฏิยา โชคดีวัฒนา ผอ.รร.บ้านปะเดา น.ส.อรพรรณ พิมพ์แก้ว ผอ.รร.เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และน.ส.จรรยา มิ่งจันทร์ ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา 44 (บ้านนนทรี) โดยมี นายธนกฤต เข็มเพ็ชร ผอ.รร.บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม ร่วมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล