สพป.ตราด ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง 1

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประธานการประเมิน พร้อมด้วย นายวิชชา ครุปิติ ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นางกิจนา เมืองซอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง 1 จำนวน 12 ราย ประกอบด้วย นางธวัลรัตน์ ทองนิล ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาสมิง น.ส.ฉันทนา บุญส่ง ผอ.รร.บ้านอ่างกระป่อง นายอรรถสิทธิ์ สุทธิวารี ผอ.รร.วัดท่าโสม นายสธรรดร ยอดยิ่ง ผอ.รร.ชุมชนวัดแสนตุ้ง น.ส.สายใจ วิลัยทอง ผอ.รร.บ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ 31) นายนภวัชร มัดถาปะโท ผอ.รร.วัดฆ้อ นายประภาส เขียวแก้ว ผอ.รร.บ้านห้วงพัฒนา นายวิษณุกรณ์ ผ่องใส ผอ.รร.บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) นายอรชัย หมื่นนาที ผอ.รร.บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) น.ส.วรรณภา อรุณกิตติพร ผอ.รร.วัดท่าหาด นายกฤตภพ กุลจันทร์ ผอ.รร.วัดพนมพริก และน.ส.จันทร์จิรา จิตนาวสาร ผอ.รร.วัดสลัก โดยมี นางสาวอุษา บุญชู ผอ.รร.บ้านโป่ง ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง 1 ร่วมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง