สพป.ตราด เปิดกิจกรรมรอบกองไฟโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C)

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C) ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด