สพป.ตราด ลงพื้นที่คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปี 2567 ดำเนินการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎร์บำรุง) เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567 และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือของโรงเรียน