สพป.ตราด ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง 2

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประธานการประเมิน พร้อมด้วย นางอินทิรา บุญวาที ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นางกิจนา เมืองซอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง 2 จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย นายวุฒิวัฒน์ อินทสุวรรณ ผอ.รร.บ้านดอนสูง นายธีรวุฒิ สิทธิกุล ผอ.รร.บ้านเกษมสุข นางสาวกาญจนา อนันตศรี ผอ.รร.บ้านเนินตะบก นายทิพย์วรรณ สังข์ทอง ผอ.รร.บ้านมณฑล นายภราดร สติดี ผอ.รร.วัดตาพลาย นางศศิลักษณ์ บุสยะพินิจ ผอ.รร.วัดเสนาณรงค์ นายจตุพร ทั่งทอง ผอ.รร.บ้านหนองบัว น.ส.จิดาภา ราชนุเคราะห์ ผอ.รร.วัดดินแดง และน.ส.ศิรินภา แพทย์พิทักษ์ผอ.รร.วัดประณีต โดยมี นางดวงมณี กสิพร้อง ผอ.รร.บ้านเจียรพัฒนา ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง 2 ร่วมให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด