สพป.ตราด ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประธานการประเมิน พร้อมด้วย นายวิชชา ครุปิติ ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นางกิจนา เมืองซอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย นายนัฐพล นพเก้า ผอ.รร.คีรีศรีสาครวิทยา นางไพฑูรย์ โชคดีวัฒนา ผอ.รร.อัมพรจินตกานนท์ นางสาวบุญรักษา คุ้มปลี ผอ.รร.วัดช้างทูน น.ส.กรกนก ฟองมาศ ผอ.รร.บ้านมะนาว นางสาวชนุตพร กะไชยวงษ์ ผอ.รร.บ้านจัดสรร และน.ส.วัลลวี หงษ์กลาย ผอ.รร.บ้านคลองแอ่ง โดยมี นายอรุณ น้อยสำราญ ผอ.รร.บ้านหนองบอน ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง ร่วมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน