สพป.ตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยตรวจเยี่ยมอาคารเรียน ห้องเรียน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน มีความปลอดภัย มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน มีห้องน้ำที่ถูกสุขอนามัย ตามโครงการ “สุขาดี มีความสุข” เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ในการดูแลคุ้มครองนักเรียนในทุกมิติ เปิดเรียนอย่างมีคุณภาพและมีความสุข ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด “เด็กตราดเรียนดี มีความสุข” โดยมี นางสาวกนกอร หงษ์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านคลองประทุน