สพป.ตราด ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด ในระยะเวลา 1 ปี

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประเมิน พร้อมด้วย นายชะเอม ชวลิตชัยชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวอุษา บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง นางธวัลรัตน์ ทองนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง และนางจิราพร ทองภักดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ได้แก่ 1.นางสาวจิดาภา ราชนุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดินแดง 2.นายกฤตภพ กุลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพนมพริก 3.นางสาวหัสดาพร ศิลาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมกลัด 4.นางสาวอารยา ทริดสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะกาง 5.นางฐิตินันท์ อภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ ณ โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่