สพป.ตราด ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านโป่ง

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนตามระดับชั้นเรียน ตรวจสอบความพร้อมของอาคารเรียน ห้องเรียน สภาพแวดล้อม ความสะอาด และพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ครูผู้สอน โดยเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยของเด็กนักเรียน และห้องน้ำภายในโรงเรียน ตามโครงการ “สุขาดี มีความสุข” โดยมี นางสาวอุษา บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านโป่ง